De Stichting ontleent zijn naam aan Radboud Kleisterlee, een Spina bifida patiënt die in 2003 op 40 jarige leeftijd overleed. Radboud was een levenslustige man die op bewonderenswaardige wijze met zijn handicap wist om te gaan. De Stichting werd door zijn vader en broers opgericht en is sinds medio 2004 actief. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. De Stichting weet zich verzekerd van adviezen van externe deskundigen op de terreinen waarop zij werkzaam is.

De Stichting Radboud Kleisterlee (SRK) geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een beperking als gevolg van de aandoening Spina Bifida. De SRK financiert zaken die niet door de overheid of andere instanties worden vergoed (maximum bedrag: € 1500. Een bijdrage wordt meestal maar één keer gegeven).

Wil je voor steun in aanmerking komen, dan moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet natuurlijk Spina-bifidapatiënt zijn, en jij of je ouders, verzorgers zijn niet in staat de voorzieningen die de stichting vergoedt zelf te betalen.

 

Activiteiten die informatieverstrekking tot doel hebben over oorzaken/gevolgen van spina bifida of over zorgverlening kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning door de Stichting.

 

Nieuw

Het jaarverslag 2014 is uitgekomen. U kunt het hier downloaden.

 

  • buggy
  • disney
  • lachtal 2008 016 2
  • lachtal 2008 041a
  • rolstoelfoto
  • skelter
  • strandbuggy1

 

Een aanvraagformulier kun je hier downloaden.
Lees de voorwaarden en over de werkwijze van de stichting.